Podręczniki

Najlepsze podręczniki – jak są napisane?

Najlepszy podręcznik musi być jasny, interesujący, napisany w języku, który rozumieją, wystarczająco bogaty w grafiki. Informacje w nim zawarte muszą być uporządkowane według działów i podzielone na określone tematy lekcji.

Najlepszy układ całego podręcznika

Najważniejsze treści muszą być umieszczone na wykresach, w tabelach lub przedstawione w formie przeglądu. Wcześniej nieznane pytania, pojęcia i terminy dla ucznia muszą być “narysowane” na marginesie (w odpowiednim wykonaniu słowniczka), a tekst pogrubione i podkreślone. Uczniowie wskazują na konieczność dodania listy i słowniczka dotyczący pojęć i terminów na końcu publikacji.

Jak najlepiej dobierać treść i grafikę do podręcznika?

Tekst z danej książki powinien stać się bardzo pogłębiony, a nie ograniczony do wymaganych wyjaśnień zwrotów, zjawisk i procesów z wykorzystaniem przykładów lub recenzji. Zamiast merytorycznych opisów, dobre podręczniki powinny zawierać znacznie więcej rysunków, zdjęć, a także map wspomagających proces nauki uczniów, a także powinny się w nich znaleźć wykresy, schematy i diagramy (oczywiście, jasne i zrozumiałe dla ucznia). Czynnikiem zachęcającym do sprzedaży książki jest dołączona do niej płyta CD z dodatkowymi materiałami w postaci filmów, planów multimedialnych, prezentacji, animacji itp.

Jaki jest idealny podręcznik w opinii uczniów?

Najbardziej efektywny podręcznik według uczniów musi być ciekawy, konkretny, na poziomie, krótki, jasny, czytelny, uporządkowany, skomponowany jasnym językiem, dostępny i zrozumiały. Główne informacje muszą być wyróżnione i rzucające się w oczy. Podręcznik musi być kolorowy i obfitować w prace plastyczne, zwłaszcza zdjęcia, rysunki, mapy. Dodatkowo należy dołączyć odpowiedni (nie za duży) wybór czytelnych wykresów, diagramów i ponadto schematów. Podręczniki muszą być także zróżnicowane tematycznie i zawierać więcej informacji o Polsce.

Integralność całego podręcznika z otaczającą rzeczywistością


Podręczniki muszą też zawierać intrygujące informacje, teksty źródłowe, bilanse naocznych świadków i prezentować konkretne przykłady pochodzące z codziennej działalności. A w głównej mierze powinny objaśniać całą otaczającą nas planetę, odpowiadać na “realne” zapytania, badać procesy i zjawiska. Muszą też zapewniać intensywne rozumienie problemów. Dla wszystkich uczniów, aby pracować z książką bardziej dobrowolnie, będzie wyraźne podkreślić wartości, a także przydatność w odniesieniu do zdobywanej wiedzy.