Podręczniki

Z jakich podręczników warto korzystać?

Wśród licznych zadań instytucji szkolnych jest m.in. dostarczanie uczniom informacji, a zwłaszcza wspieranie ich w procesie poszukiwania informacji o świecie. Rolą nauczyciela jest również uporządkowanie tej wiedzy i nadanie jej odpowiedniej struktury. Jednymi z najczęściej wykorzystywanych w tym celu środków dydaktycznych są podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl, które z większości powodów okazują się bardzo skuteczne.

Dlaczego warto poświęcić czas na pracę z podręcznikiem?

O istocie książki i jej wartości decydują w głównej mierze treść, forma i sposób organizacji przekazu. Jego funkcje dydaktyczne zależą również od poziomu i układu zawartych w niej szczegółów, a umiejętność pracy z nim przez konkretnego nauczyciela i ucznia w dużym stopniu wpływa na dotychczasowe efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. W dobie szczególnego rozwoju i upowszechnienia różnorodnych źródeł informacji zasadne wydaje się pytanie o znaczenie podręczników w szkolnictwie. Współczesny podręcznik musi przewidywać spełnienie swojej niekwestionowanej roli w procesie dydaktycznym.

W jaki sposób funkcje dydaktyczne będzie pełnił podręcznik?

Autorzy opracowań z zakresu neurobiologicznej dydaktyki ogólnej i szczegółowej uważnie przyglądają się licznym zadaniom stawianym przed podręcznikiem, wśród których wymieniają funkcje informacyjne, motywacyjne, badawcze, transformacyjne, samokształceniowe, integracyjne, a także koordynacyjne. Każda z funkcji jest realizowana przez podręczniki w możliwie najpełniejszy sposób.

W jaki sposób uczniowie mogą samodzielnie korzystać z podręcznika?

Ważna jest tu treść i sposób przekazania materiału. Podręczniki są zazwyczaj uzupełnione o proste i długie zadania, które pomagają utrwalić wiedzę ucznia. Wielu uczniów rozwiązuje je regularnie w szkole lub w domu, stosując się do instrukcji napisanych przez nauczyciela. Uczniowie wykonują też zazwyczaj ćwiczenia bez polecenia nauczyciela, traktując je niemalże jako dobrą praktykę w powtarzaniu wiedzy.

Jak się korzysta z podręcznika na lekcji?

Najczęściej podczas zajęć uczniowie szukają odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela, szukają wyjaśnień trudnych pojęć, analizują wykresy i wykorzystują ilustracje. Można zatem stwierdzić, że wybrany przez nauczycieli podręcznik spełnia właściwie swoją funkcję użytkową. Dodatkowym potwierdzeniem tego może być fakt, że informacje zawarte w podręczniku są jasne i zrozumiałe dla dzieci na danym etapie edukacji.