III Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym
Warszawa, 27 maja 2020 roku

Praca z grupami

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele

Kontakt

biuro konferencji:

Mateusz Smoliński, tel. 509 201 821

kontakt@p20sekcjapsychoterapii.pl