Site Loader
Podręczniki

Z jakich podręczników warto korzystać?

Wśród licznych zadań instytucji szkolnych jest m.in. dostarczanie uczniom informacji, a zwłaszcza wspieranie ich w procesie poszukiwania informacji o świecie. Rolą nauczyciela jest również uporządkowanie tej wiedzy i nadanie jej odpowiedniej struktury. Jednymi z najczęściej wykorzystywanych w tym celu środków dydaktycznych są podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl, które z większości powodów okazują się bardzo skuteczne.

Dlaczego warto poświęcić czas na pracę z podręcznikiem?

O istocie książki i jej wartości decydują w głównej mierze treść, forma i sposób organizacji przekazu. Jego funkcje dydaktyczne zależą również od poziomu i układu zawartych w niej szczegółów, a umiejętność pracy z nim przez konkretnego nauczyciela i ucznia w dużym stopniu wpływa na dotychczasowe efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. W dobie szczególnego rozwoju i upowszechnienia różnorodnych źródeł informacji zasadne wydaje się pytanie o znaczenie podręczników w szkolnictwie. Współczesny podręcznik musi przewidywać spełnienie swojej niekwestionowanej roli w procesie dydaktycznym.

W jaki sposób funkcje dydaktyczne będzie pełnił podręcznik?

Autorzy opracowań z zakresu neurobiologicznej dydaktyki ogólnej i szczegółowej uważnie przyglądają się licznym zadaniom stawianym przed podręcznikiem, wśród których wymieniają funkcje informacyjne, motywacyjne, badawcze, transformacyjne, samokształceniowe, integracyjne, a także koordynacyjne. Każda z funkcji jest realizowana przez podręczniki w możliwie najpełniejszy sposób.

W jaki sposób uczniowie mogą samodzielnie korzystać z podręcznika?

Ważna jest tu treść i sposób przekazania materiału. Podręczniki są zazwyczaj uzupełnione o proste i długie zadania, które pomagają utrwalić wiedzę ucznia. Wielu uczniów rozwiązuje je regularnie w szkole lub w domu, stosując się do instrukcji napisanych przez nauczyciela. Uczniowie wykonują też zazwyczaj ćwiczenia bez polecenia nauczyciela, traktując je niemalże jako dobrą praktykę w powtarzaniu wiedzy.

Jak się korzysta z podręcznika na lekcji?

Najczęściej podczas zajęć uczniowie szukają odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela, szukają wyjaśnień trudnych pojęć, analizują wykresy i wykorzystują ilustracje. Można zatem stwierdzić, że wybrany przez nauczycieli podręcznik spełnia właściwie swoją funkcję użytkową. Dodatkowym potwierdzeniem tego może być fakt, że informacje zawarte w podręczniku są jasne i zrozumiałe dla dzieci na danym etapie edukacji.

 

Podręczniki

Najlepsze podręczniki – jak są napisane?

Najlepszy podręcznik musi być jasny, interesujący, napisany w języku, który rozumieją, wystarczająco bogaty w grafiki. Informacje w nim zawarte muszą być uporządkowane według działów i podzielone na określone tematy lekcji.

Najlepszy układ całego podręcznika

Najważniejsze treści muszą być umieszczone na wykresach, w tabelach lub przedstawione w formie przeglądu. Wcześniej nieznane pytania, pojęcia i terminy dla ucznia muszą być “narysowane” na marginesie (w odpowiednim wykonaniu słowniczka), a tekst pogrubione i podkreślone. Uczniowie wskazują na konieczność dodania listy i słowniczka dotyczący pojęć i terminów na końcu publikacji.

Jak najlepiej dobierać treść i grafikę do podręcznika?

Tekst z danej książki powinien stać się bardzo pogłębiony, a nie ograniczony do wymaganych wyjaśnień zwrotów, zjawisk i procesów z wykorzystaniem przykładów lub recenzji. Zamiast merytorycznych opisów, dobre podręczniki powinny zawierać znacznie więcej rysunków, zdjęć, a także map wspomagających proces nauki uczniów, a także powinny się w nich znaleźć wykresy, schematy i diagramy (oczywiście, jasne i zrozumiałe dla ucznia). Czynnikiem zachęcającym do sprzedaży książki jest dołączona do niej płyta CD z dodatkowymi materiałami w postaci filmów, planów multimedialnych, prezentacji, animacji itp.

Jaki jest idealny podręcznik w opinii uczniów?

Najbardziej efektywny podręcznik według uczniów musi być ciekawy, konkretny, na poziomie, krótki, jasny, czytelny, uporządkowany, skomponowany jasnym językiem, dostępny i zrozumiały. Główne informacje muszą być wyróżnione i rzucające się w oczy. Podręcznik musi być kolorowy i obfitować w prace plastyczne, zwłaszcza zdjęcia, rysunki, mapy. Dodatkowo należy dołączyć odpowiedni (nie za duży) wybór czytelnych wykresów, diagramów i ponadto schematów. Podręczniki muszą być także zróżnicowane tematycznie i zawierać więcej informacji o Polsce.

Integralność całego podręcznika z otaczającą rzeczywistością


Podręczniki muszą też zawierać intrygujące informacje, teksty źródłowe, bilanse naocznych świadków i prezentować konkretne przykłady pochodzące z codziennej działalności. A w głównej mierze powinny objaśniać całą otaczającą nas planetę, odpowiadać na “realne” zapytania, badać procesy i zjawiska. Muszą też zapewniać intensywne rozumienie problemów. Dla wszystkich uczniów, aby pracować z książką bardziej dobrowolnie, będzie wyraźne podkreślić wartości, a także przydatność w odniesieniu do zdobywanej wiedzy.

 

Podręczniki

Doskonały podręcznik dla uczniów. Jaki jest?

Idealna publikacja to taka, która pomoże przygotować ucznia do zdania egzaminów na najwyższym poziomie. Uczniowie klasyfikują podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) jako źródło wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów z wielu przedmiotów. Dostarczają one też wiedzę potrzebną w życiu codziennym.

Czym będą się charakteryzować poszczególne najlepsze podręczniki?

Uczniowie najwyżej ocenili szatę graficzną (ilustracje, zdjęcia, fotogramy), dostępną terminologię, przejrzystość (“łatwy do opanowania do nauki”) oraz atrakcyjną prezentację tematyki. Grafika są tu kolorowa, byleby nie była koniecznie zbyt liczna, ani nazbyt skomplikowana. Znajdują się tu intrygujące fakty i podsumowania, które pomagają w zdobywaniu wiedzy i inspirują do samodzielnej nauki. To, co zachęca wszystkich uczniów do korzystania z podręczników, to znajdowanie odpowiedzi na codzienne pytania, aktualna informacja, zrozumiały i prosty sposób wyjaśniania zjawisk na przykładach. Jeśli dodamy do tego problem redakcji, estetykę, dobrą jakość papieru, rozmiar (A5), grubość, a także korzystną cenę, to możemy mieć podręczniki, z których uczniowie będą chętnie korzystać, ucząc się dowolnego materiału.

Prosty i przystępny język dobrych podręczników – dlaczego to ważne?

Język w podręcznikach, dla jednych prosty i zrozumiały, dla innych uczniów często bywa bardzo trudny, ciężki i niezrozumiały. W wyniku bardzo łatwej terminologii tłumaczenia dotyczące definicji, procesów i dodatkowo zjawisk stały się dla uczniów jasne i konkretne, a co za tym idzie poznali oni różne nowe wyrażenia i zwroty.

Inne zalety doskonałych podręczników

Dobre podręczniki mają liczne mapy, dużą przejrzystość układu, wyraźne wskazanie najważniejszych treści, dane statystyczne, a także szczególną zbieżność z informacjami zawartymi w tabelach lub wykresach oraz danymi zawartymi w tekście głównym lekcji.

Jak podręczniki pomagają nauczycielom w pracy?

Uczniowie zauważają również korelację pomiędzy tym, co nauczyciel robi na lekcji, a tym, co znajduje się w tekście danej publikacji. Zdecydowana większość z nich wykorzystuje treści, o których nauczyciel nie wspomniał na lekcji, a które będą zawarte w teście. Z drugiej strony pokazują, że podręczniki zawierają wiele informacji, które pojawiają się w trakcie lekcji. Adekwatność informacji zawartych w podręczniku do wymagań nauczyciela powoduje, że uczniowie korzystają z niego nie tylko podczas lekcji, ale też ewentualnie uzupełniają go informacjami z sieci.

 

Luty 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728