Site Loader
Podręczniki

Z jakich podręczników warto korzystać?

Wśród licznych zadań instytucji szkolnych jest m.in. dostarczanie uczniom informacji, a zwłaszcza wspieranie ich w procesie poszukiwania informacji o świecie. Rolą nauczyciela jest również uporządkowanie tej wiedzy i nadanie jej odpowiedniej struktury. Jednymi z najczęściej wykorzystywanych w tym celu środków dydaktycznych są podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl, które z większości powodów okazują się bardzo skuteczne.

Dlaczego warto poświęcić czas na pracę z podręcznikiem?

O istocie książki i jej wartości decydują w głównej mierze treść, forma i sposób organizacji przekazu. Jego funkcje dydaktyczne zależą również od poziomu i układu zawartych w niej szczegółów, a umiejętność pracy z nim przez konkretnego nauczyciela i ucznia w dużym stopniu wpływa na dotychczasowe efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. W dobie szczególnego rozwoju i upowszechnienia różnorodnych źródeł informacji zasadne wydaje się pytanie o znaczenie podręczników w szkolnictwie. Współczesny podręcznik musi przewidywać spełnienie swojej niekwestionowanej roli w procesie dydaktycznym.

W jaki sposób funkcje dydaktyczne będzie pełnił podręcznik?

Autorzy opracowań z zakresu neurobiologicznej dydaktyki ogólnej i szczegółowej uważnie przyglądają się licznym zadaniom stawianym przed podręcznikiem, wśród których wymieniają funkcje informacyjne, motywacyjne, badawcze, transformacyjne, samokształceniowe, integracyjne, a także koordynacyjne. Każda z funkcji jest realizowana przez podręczniki w możliwie najpełniejszy sposób.

W jaki sposób uczniowie mogą samodzielnie korzystać z podręcznika?

Ważna jest tu treść i sposób przekazania materiału. Podręczniki są zazwyczaj uzupełnione o proste i długie zadania, które pomagają utrwalić wiedzę ucznia. Wielu uczniów rozwiązuje je regularnie w szkole lub w domu, stosując się do instrukcji napisanych przez nauczyciela. Uczniowie wykonują też zazwyczaj ćwiczenia bez polecenia nauczyciela, traktując je niemalże jako dobrą praktykę w powtarzaniu wiedzy.

Jak się korzysta z podręcznika na lekcji?

Najczęściej podczas zajęć uczniowie szukają odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela, szukają wyjaśnień trudnych pojęć, analizują wykresy i wykorzystują ilustracje. Można zatem stwierdzić, że wybrany przez nauczycieli podręcznik spełnia właściwie swoją funkcję użytkową. Dodatkowym potwierdzeniem tego może być fakt, że informacje zawarte w podręczniku są jasne i zrozumiałe dla dzieci na danym etapie edukacji.

 

Podręczniki

Najlepsze podręczniki – jak są napisane?

Najlepszy podręcznik musi być jasny, interesujący, napisany w języku, który rozumieją, wystarczająco bogaty w grafiki. Informacje w nim zawarte muszą być uporządkowane według działów i podzielone na określone tematy lekcji.

Najlepszy układ całego podręcznika

Najważniejsze treści muszą być umieszczone na wykresach, w tabelach lub przedstawione w formie przeglądu. Wcześniej nieznane pytania, pojęcia i terminy dla ucznia muszą być “narysowane” na marginesie (w odpowiednim wykonaniu słowniczka), a tekst pogrubione i podkreślone. Uczniowie wskazują na konieczność dodania listy i słowniczka dotyczący pojęć i terminów na końcu publikacji.

Jak najlepiej dobierać treść i grafikę do podręcznika?

Tekst z danej książki powinien stać się bardzo pogłębiony, a nie ograniczony do wymaganych wyjaśnień zwrotów, zjawisk i procesów z wykorzystaniem przykładów lub recenzji. Zamiast merytorycznych opisów, dobre podręczniki powinny zawierać znacznie więcej rysunków, zdjęć, a także map wspomagających proces nauki uczniów, a także powinny się w nich znaleźć wykresy, schematy i diagramy (oczywiście, jasne i zrozumiałe dla ucznia). Czynnikiem zachęcającym do sprzedaży książki jest dołączona do niej płyta CD z dodatkowymi materiałami w postaci filmów, planów multimedialnych, prezentacji, animacji itp.

Jaki jest idealny podręcznik w opinii uczniów?

Najbardziej efektywny podręcznik według uczniów musi być ciekawy, konkretny, na poziomie, krótki, jasny, czytelny, uporządkowany, skomponowany jasnym językiem, dostępny i zrozumiały. Główne informacje muszą być wyróżnione i rzucające się w oczy. Podręcznik musi być kolorowy i obfitować w prace plastyczne, zwłaszcza zdjęcia, rysunki, mapy. Dodatkowo należy dołączyć odpowiedni (nie za duży) wybór czytelnych wykresów, diagramów i ponadto schematów. Podręczniki muszą być także zróżnicowane tematycznie i zawierać więcej informacji o Polsce.

Integralność całego podręcznika z otaczającą rzeczywistością


Podręczniki muszą też zawierać intrygujące informacje, teksty źródłowe, bilanse naocznych świadków i prezentować konkretne przykłady pochodzące z codziennej działalności. A w głównej mierze powinny objaśniać całą otaczającą nas planetę, odpowiadać na “realne” zapytania, badać procesy i zjawiska. Muszą też zapewniać intensywne rozumienie problemów. Dla wszystkich uczniów, aby pracować z książką bardziej dobrowolnie, będzie wyraźne podkreślić wartości, a także przydatność w odniesieniu do zdobywanej wiedzy.

 

Luty 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728